| Priser 2018 | Tilbud på regnskapsføring | Book et møte | Kontakt oss |
 
OH Regnskap
     Autorisert regnskapsbyrå
Kvalitet i alt vi gjør
Service til våre kunder
 
Alltid påpasselig med tidsfrister
Et høyt faglig nivåOm Oss

 
OH Regnskaper er et autorisert regnskapsbyrå med kontor i Bergen sentrum og Oslo sentrum. Selskapet er godkjent ARS og er medlem av NARF.

Vi hjelper deg med ditt regnskap enten du har et lite enkeltpersonforetak, et aksjeselskap eller et norskregistrert utenlandsk foretak. Vi tilbyr forretningsførsel for alle typer boligselskap, herunder borettslag, sameier og boligaksjeselskap.

Vi legger vekt på å ha de beste løsninger og programmer på våre regnskapstjenester både for ansatte og kunder. Vi benytter derfor Mamut for bilag og regnskapsregistrering og Maestro for utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer.

Vi har lang og bred erfaring med små- og mellomstore bedrifter innenfor mange bransjer. Høy kompetanse gjør at vi jobber raskt, effektiv og leverer riktig kvalitet til rett tid.

Vi gir råd om hvordan du enklest mulig kan tilrettelegge driften slik at du oppfyller myndighetenes stadig strengere krav til aksjeselskaper og selvstendig næringsdrivende. Vi legger stor vekt på å levere et produkt med høy kvalitet, slik at du som kunde skal bli fornøyd

Hos oss får du personlig service og oppfølging. Her skal du slippe å være en kunde som forsvinner i mengden.

OH Regnskap kan hjelpe deg med alle typer regnskapsoppdrag, hos deg eller i våre lokaler, på dine systemer eller våre. Vi tilpasser oss ditt behov.

Noen av de tjenestene vi tilbyr er: ° Tradisjonelle regnskapstjenester ° Årsoppgjør ° Selvangivelse ° Betaling av fakturaer på vegne av kunden ° Løpende vurdering av regnskapet ° Lønnsutbetalinger ° Skriving og utsending av fakturaer.

Vi tilstreber åpenhet og tilgjengelighet for nye og eksisterende kunder. Medgått tid til rådgivning, telefonsamtaler, E-poster og møter med nye og eksisterende kunder er indirekte timer som dekkes av oss. Vi tar ikke ekstra betalt for dette.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale hvor vi kan komme med forslag på hva vi kan tilby deg som kunde.


Våre grunnverdier

Pålitelig

• Du kan stole på oss, vi holder det vi sier og leverer det vi lover.
• Opptrer i samsvar med lover, standarder og prosedyrer.

Engasjert


• Vi er oppriktig interessert i deg og dine utfordringer.
• Vi griper inn i handlinger og farlige forhold som er usikre eller som er i strid med regelverket.

Inkluderende

• Vi tar vare på hverandre, våre kunder og våre kandidater.
• Respekterer våre naboer.


Etiske retningslinjer

Innledning

Målet med de etiske retningslinjene er at alle ansatte i OH Regnskap skal styrke den etiske bevisstheten, og slik legge et godt grunnlag for etisk refleksjon. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte.

Verdigrunnlag

Alle ansatte i OH Regnskap skal i sitt virke fremme OH Regnskap's verdigrunnlag som sier at de ansatte skal kjennetegnes ved redelighet, mot og humør i forhold til medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Ansatte skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder for å utføre sitt arbeid i samsvar med OH Regnskap's verdigrunnlag og de etiske prinsipper som er nedfelt i dokumentet "Etiske retningslinjer D-OH01".

Personlig opptreden

Alle i OH Regnskap skal opptre med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder og kolleger og andre som vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. OH Regnskap har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sikkert arbeidsmiljø, mangfold og balansert kjønnsfordeling. Medarbeidere må ikke oppføre seg på en måte som kan krenke lokale skikker eller kultur.

Interessekonflikter

OH Regnskap ansatte skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikter mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og OH Regnskap's interesser. Ansatte skal ikke ha relasjoner som skaper tvil om den ansattes lojalitet overfor OH Regnskap og selskapets interesser, eller som på noen måte kan ha negativ påvirkning på vedkommendes handlingsfrihet eller dømmekraft.

Forhold til medarbeidere

OH Regnskap forventer at medarbeidere skal behandle alle de kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter med respekt, samarbeid, likeverd og ansvarsbevisste handlinger. Medarbeidere må avstå fra oppførsel som kan ha negativ innvirkning på kollegaer, arbeidsmiljøet og OH Regnskap. Dette omfatter enhver form for trakassering, diskriminering eller annen adferd som kollegaer eller forretningsforbindelser kan oppfatte som truende eller nedverdigende.

Internasjonalt

OH Regnskap skal forholde seg til det lovverk og regelverk som gjelder i de områder og land der det drives forretningsvirksomhet. OH Regnskap's ansatte som skal reise til utlandet plikter å sette seg inn de krav som gjelder for innreise, utreise og opphold i det landet som skal besøkes. Videre skal man sette seg inn i forretningskultur og leveregler og etterleve disse. Den enkelte må ikke opptre på en slik måte at det kan virke støtende på kulturen i det landet man besøker.

Rutiner i forhold til etikk

Alle ansatte har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Eksempler på kritikkverdige forhold er brudd på OH Regnskap's verdier, etiske retningslinjer og regelverk, samt brudd på offentlige lover og regler. Brudd på de etiske retningslinjer skal alltid tas opp med ansattes direkte overordnede leder. Reaksjoner i forbindelse med brudd på de etiske retningslinjene kan iverksettes av OH Regnskap om det finnes grunnlag eller mistanke om eller bevis om brudd på bestemmelsene i de etiske verdiene.

Retningslinjer for ansatte i OH Regnskap

Det er utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for ansatte i OH Regnskap, når de opptrer på vegne av OH Regnskap.
 
  Kontakt   Nyttige linker Vi ringer deg
  OH Regnskap  
Altinn - Levering av offentlige oppgaver

Altinn - Starte og drive bedrift - Flere sider om oppstart og registrering

Regnskap Norge

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene

Valutakalkulator - DnBNOR
Fyll ut skjema så ringer vi deg tilbake
 
Lokalkontor i Bergen:
Fortunen 4, Bergen Sentrum
5013 Bergen

Lokalkontor i Oslo:
Karl Johans gate 5, Arkaden
0154 Oslo

Telefon: 91 38 20 01
E-post: oh.regnskap@gmail.com
 
Navn/Firma:

A value is required.
 
Telefonnummer:

A value is required.Invalid format.Minimum number of characters not met.